Politica de confidențialitate

Firma TOP GTC INTERNATIONAL SRL cu sediul social în jud. Bacău, oraș Bacău, str. Castanilor, nr.1, cod unic de înregistrare 41619846, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J4/1539/2019, în calitate de autor, proprietar, administrator al website-ului www.anvelux.ro și în calitate de „operator” în sensul normelor instituite de legislaţia naţională şi de Regulamentul General privind Protecţia Datelor (Regulamentul nr. 679 elaborat de Parlamentul European și Consiliul Unicunii Europene privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulatie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE) (rom. RGPD, engl. GDPR), care a intrat în vigoare de la data de 25 mai 2018, respectă dreptul la viața privată al persoanelor care accesează website-ul şi asigură protecţia corectă a prelucrării Datelor cu Caracter Personal (DCP) pentru vizitatori şi utilizatori.

 • Vizitatori – persoane care accesează pagina blog.anvelux.ro;
 • Utilizatori – persoane care utilizează site-ul şi completează formularele de contact din website.

Puteți accesa conținutul website-ului fără a furniza vreo informație personală, cu exepția cookie-urilor și IP-ului (în acest sens te rugăm să consulți secțiunea Politica de utilizare a modulelor cookies pentru detalii suplimentare). În cazul în care completaţi online informații cu caracter personal, compania le poate utiliza ulterior în scopul declarat în acest document.

Datele dumneavoastră personale vor fi prelucrate exclusiv în baza consimțământului acordat în mod expres şi neechivoc pentru această prelucrare. Prin urmare, punerea la dispoziție a datelor/informațiilor solicitate prin intermediul site-ului blog.anvelux.ro  este considerată ca reprezentând consimtământul dumneavoastră expres pentru ca datele dumneavoastră personale să fie folosite de TOP GTC INTERNATIONAL SRL, în conformitate cu scopurile menţionate mai jos.

Atenţionăm vizitatorii şi utilizatorii în mod expres că toate prelucrările de date cu caracter personal se referă exclusiv la persoane care au împlinit vârsta de 16 ani. Utilizarea site-ului de către copiii care nu au împlinit vârsta de 16 ani este interzisă. În cazul în care are totuși are loc o asemenea situaţie, având consecinţă procesarea datelor cu caracter personal ale copiilor sub 16 ani, vom sista procesarea acestor date imediat ce vom afla un astfel de fapt. Răspunderea pentru utilizarea site-ului de către copii aparţine în exclusivitate părinţilor.

Responsabilul cu protecţia datelor personale (DPO) poate fi contactat la adresa: e-mail office@anvelux.ro

Care sunt datele personale solicitate?

Datele personale pe care le solicităm prin completarea formularelor de comunicare din website-ul TOP GTC INTERNATIONAL SRL sunt:

 • numele şi prenumele:  avem nevoie de aceste date pentru livrarea produselor comandate;
 • adresa e-mail: o folosim pentru a vă confirma comanda, pentru a va informa despre stadiul comenzii dumneavoastră, pentru a vă trimite ofertele cerute și pentru a vă trimite factura fiscală. De asemenea, prin intermediul adresei de e-mail comunicăm cu dumneavoastră pentru a va rezolva eventuale neclarități care pot apărea;
 • numărul de telefon: îl folosim pentru a vă putea contacta pentru confirmarea comenzii, pentru a vă putea oferi detalii cu privire la comandă, pentru a vă putea contacta în momentul în care comanda este completa sau aceasta este în curs de expediere către dumneavoastră. De asemenea, numărul de telefon ne ajută să vă contactăm mai rapid pentru a grăbi soluționarea unei neclarități. Pe numărul de telefon veți primim SMS-uri cu informații despre comanda sau oferta dumneavoastra;
 • Adresa: pentru facturarea și livrarea anvelopelor comandate;
 • CNP-ul: pentru facturarea produselor comandate;
 • Datele bancare: pentru efectuarea plății prin intermediul unui card bancar sau pentru restituirea banilor în cazul unui retur. 

În cazul în care nu sunteţi de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră personale, vă rugăm să nu completaţi formularele de utilizator pe site. Ne puteţi transmite mesajul dumneavoastră prin e-mail sau telefonic, utilizând datele înscrise pe site.

În situaţia în care datele dumneavoastră personale sunt completate de o terţă persoană, nu ne asumăm responsabilitatea în ce priveşte autorul înscrierilor.

De ce sunt solicitate aceste datele personale?

Scopul în care prelucrăm datele personale pe care ni le furnizaţi prin completarea formularului de utilizator de la secţiunea respectivă din site sunt:

 • Pentru înregistrarea dumneavoastră ca beneficiar al serviciilor online;
 • Pentru a primi informaţii ulterioare prin e-mail referitoare la campaniile noastre de marketing, exprimându-vă acordul în mod liber prin accesarea formularului existent;
 • pentru a ne putea transmite comentarii cu privire la serviciile şi produsele noastre;
 • pentru a vă transmite newsletter – scrisoarea periodică transmisă prin e-mail prin care veţi fi informaţi cu toate noutăţile apărute, exprimându-vă acordul în mod liber prin accesarea formularului existent;
 • pentru corespondenţa ulterioară cu dumneavoastră;
 • pentru transmiterea ofertelor solicitate în mod special prin intermediul comentariilor scrise pe site;
 • procesarea cererilor de ofertă, până la preluarea clienților de către departamentul vânzări; 
 • parcurgerea etapelor premergătoare încheierii unui contract;
 • în scopul soluţionării diferitelor cereri/întrebări/sesizări/plângeri formulate de utilizatori;
 • pentru interesul legitim al societăţii – ex: în scopul constatării, exercitării sau apărării unui drept în justiţie, în scopuri administrative interne, pentru facturarea serviciilor prestate şi efectuarea plăţilor aferente; pentru protejarea dreptului de autor şi a drepturilor conexe.

Cum sunt colectate și prelucrate datele personale?

Colectarea şi prelucrarea datelor personale se face cu respectarea normelor instituite de Uniunea Europeană şi legislaţia naţională, astfel:

 • Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995, privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;
 • REGULAMENTUL (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulaţie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (Text cu relevanţă pentru SEE);
 • Constituția României, republicată (art. 26);
 • Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 287/2009 din 17 iulie 2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 134/2010 privind Noul Cod de Procedură Civilă, republicată;
 • Legea nr. 677/2001, cu modificările și completarile ulterioare, precum și reglementări subsecvente acesteia (Decizii ale ANSPDCP).

În cazul vizitatorilor site-ului, TOP GTC INTERNATIONAL nu cunoaşte date despre aceştia, cu excepţia adresei IP și a cookie-urilor (pentru detalii suplimentare vă rugăm sa consultați Politica de confidenţialitate cu privire la modulele cookies), dar monitorizează numărul vizitatorilor şi secţiunile din site care sunt vizitate, în scop statistic.

Firma TOP GTC INTERNATIONAL urmăreşte interesul legitim al comunicării uşoare cu clienţii săi, atragerea de noi clienţi şi monitorizează utilizarea site-ului de către vizitatori, pentru desfăşurarea activităţii economice curente.

Datele personale înscrise de dumneavoastră pe acest website sunt văzute şi de către alte persoane juridice, operatorii noştri asociaţi sau împuterniciţi, după cum urmează:

 • Categorii de operatori împuterniciţi:
 • programatori și dezvoltatori IT care se ocupă de mentenanţa, modificarea aplicaţiei, update-uri acțiuni realizate de furnizorul selectat pentru asigurarea mentenanței site-ului web;
 • specialiști în securitate care se ocupă cu auditarea instrumentelor de securitate utilizate, efectuată doar la cerere și pentru a preveni apariția de vulnerabilități cibernetice, realizata de furnizorul selectat în acest sens.
 • consultanți în servicii de marketing (agenții de marketing online).

Datele personale pe care ni le-aţi furnizat sunt stocate la nivel fizic pe adresa e-mail (Outlook) a angajatului care v-a furnizat răspunsurile din partea operatorului asociat respectiv, pe o singură adresă a prestatorului de servicii, iar la nivel general pe un server de web situat pe teritoriul UE, sub administrarea furnizorului de servicii de găzduire website, cu acces permis operatorilor asociaţi, şi care îndeplinește cele mai înalte standarde de securitate acceptate la nivelul actual al industriei IT.

În cadrul acestor procese de transfer pe server este posibil ca datele dumneavoastra să fie transferate strict în scopurile enumerate și în condițiile prevăzute în politica de confidențialitate a firmei TOP GTC INTERNATIONAL.

Cât timp sunt păstrate datele personale pe care ni le furnizați?

Perioada în care vom păstra datele utilizatorilor pe site este determinată după următoarele criterii:

 1. În cazul în care se solicită ofertă, datele se păstrează pe o perioadă necesară cu cea a finalizării relaţiei dintre ofertant şi client;
 2. În cazul clienţilor care au finalizat perioada de ofertare cu semnarea unui contract – pe o perioadă egală cu durata contractuală, plus perioada necesară pentru respectarea prevederilor legale referitoare la arhivare şi la protecţia intereselor societăţii;
 3. Pentru ceilalţi utilizatori, care nu îndeplinesc criteriile de la punctul 1 şi punctul 2 de mai sus, datele vor fi prelucrate de către companie fără o limitare de perioada, cu posibilitatea de retragere a consimțământului dumneavoastră în orice moment.
 4. În cazul vizitatorilor ocazionali nu se colectează şi nu se stochează date cu caracter personal, cu excepția cookie-urilor și adresei IP, referitor la care se va avea în vedere Politica de utilizare a modulelor cookies.

Pentru newsletter vom pastra datele dumneavoastra cu caracter personal doar pe durata de viață a newsletter-ului sau până când ne veți notifica ca nu mai doriți să primiți newsletter-ul. După aceasta perioada, datele dumneavoastra personale vor fi distruse ireversibil.

Pentru comenzile din magazinul online ANVELUX datele dumneavoastră personale, dintre cele care sunt cuprinse în documentele financiar-contabile sau în documente care se anexează documentelor financiar-contabile, vor fi păstrate 10 ani conform dispozițiilor art. 38 din Anexa 1 la Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, emis de Ministerul Finanțelor Publice și nu vor fi accesate în niciun alt scop decat scopul legal pentru care sunt arhivate. După 10 ani aceste date vor fi distruse.

TOP GTC INTERNATIONAL nu va divulga datele dumneavoastra cu caracter personal pentru a fi utilizate de către alţi terți, în afara celor menţionaţi. Este posibil ca datele personale colectate să fie utilizate doar parţial (ex: e-mail – se utilizează numai numele și prenumele, formula de adresare și adresa e-mail).

Vom dezvălui datele dumneavoastră personale către entităţi din afara TOP GTC INTERNATIONAL SRL în cazul în care considerăm, cu bună-credinţă, că accesarea, utilizarea, păstrarea sau dezvăluirea informaţiilor respective sunt necesare în mod rezonabil sau sunt solicitate pentru:

Care sunt drepturile dumneavoastră?

Utilizatorii site-ului blog.anvelux.ro au posibilitatea exercitării următoarelor drepturi în relaţie cu TOP GTC INTERNATIONAL SRL:

 1. Dreptul de acces la datele personale – înseamnă dreptul de a avea acces la datele din formularul completat.

Dacă această Politică de confidenţialitate consideraţi că nu este suficient de clarificatoare, puteţi avea acces la informaţii prin transmiterea unei cereri la adresa office@anvelux.ro.

 1. Dreptul la rectificarea datelor – în cazul în care sesizaţi că datele dumneavoastră personale sunt inexacte sau incomplete, aveţi dreptul de a solicita rectificarea sau completarea acestora prin transmiterea unei solicitări la adresa: office@anvelux.ro.

În cazul în care datele cu caracter personal nu sunt introduse de dumneavoastră, ca persoană vizată, aveţi dreptul să solicitaţi orice informații disponibile cu privire la originea lor, iar aceasta vă va fi furnizată în măsura în care este disponibilă şi numai dacă se poate identifica autorul furnizării datelor. Pentru aceasta va trebui sa ne furnizaţi date despre dumneavoastra care sa demonstreze că furnizarea datelor nu este făcută prin acţiunea dvs directă. La solicitarea dumneavoastra, veti putea primi si o copie a formularului completat.

Trebuie să cunoaşteţi că orice rectificare se va putea face într-o perioadă de minim o lună, dar, în condiţii speciale acest termen putem să îl extindem la două luni, situaţie în care vă vom informa cu privire la prelungire.

De asemenea, dacă nu vom da curs cererii dumneavoastră de rectificare sau nu vă vom răspunde, dar și în cazul în care nu vom ajunge la o înțelegere în privinţa termenului de rectificare, aveţi dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și la o cale de atac în instanţă.

 1. Dreptul la ștergerea datelor sau “Dreptul de a fi uitat” – este dreptul dumneavoastră de a obţine din partea societăţii noastre ştergerea datelor cu caracter personal de pe site, fără întârzieri nejustificate, iar noi, ca operatori, avem obligaţia de a da curs cererii în cazul în care există unul dintre motivele:
 • datele nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • vă retrageţi consimţământul pe baza căruia are loc prelucrarea.
 • atunci când vă opuneţi prelucrării datelor dumneavoastră;
 • când există neclarități legate de legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal;
 • dacă intervine o obligaţie legală pe care o vom respecta în calitate de operator;
 • dacă datele cu caracter personal aparțin unor copii, cu vârsta sub 16 ani, iar părinţii sau persoanele care exercită drepturile părinteşti îşi retrag consimţământul acordat.

La rândul nostru, în funcție de tehnologia disponibilă şi de costul implementării, vom lua măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, pentru a informa toți procesatorii care au avut acces la datele personale că aţi solicitat ştergerea acestora, inclusiv a copiilor sau link-urilor care fac trimitere la datele respective.

Situațiile în care NU avem obligaţia de a da curs cererii dumneavoastră de a şterge datele personale sunt:

 • exercitarea dreptului la liberă exprimare şi la informare;
 • respectarea unei obligaţii legale;
 • motive de interes public, în domeniul sănătăţii publice;
 • scopuri de arhivare în interes public, cercetare ştiinţifică sau istorică ori în scopuri statistice;
 • constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă.
 1. Dreptul la restricţionarea accesului la datele personale – semnifică una dintre următoarele situaţii:
 • Rectificare datelor incorecte sau inexacte, puteţi solicita să se restricţioneze accesul la acestea în perioada necesară verificării datelor şi rectificării;
 • Dacă descoperiţi că prelucrarea este ilegală, dar totuşi nu doriti ştergerea datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea utilizării lor;
 • Dacă firma noastră nu mai are nevoie de datele personale sau a s-a împlinit termenul de stocare, însă dumneavoastră doriţi să le păstrăm pentru a le utiliza la o acțiune în instanţă;
 • Dacă sunteţi împotriva prelucrării, în continuare, puteţi solicita restricţionarea accesului la datele dvs personale atât timp cât verificăm dacă drepturile noastre legitime ca operatori prevalează asupra dreptului dvs de a vă opune prelucrării. De asemenea, dacă există situaţia ridicării restricţiei la prelucrare, vă vom informa în timp util.
 1. Dreptul de a vă retrage consimțământul – pentru prelucrarea datelor numai în cazul în care datele dumneavoastră se procesează ca urmare a acordului exprimat, aveţi posibilitatea în orice moment să transmiteţi un e-mail la adresa office@anvelux.ro prin care să ne anunţaţi că nu mai sunteţi de acord cu prelucrarea datelor personale. E-mail-ul trebuie să includă informații despre datele cu caracter personal pentru care doriți să vă retrageți consimțământul, scopul în care acestea au fost furnizate și canalele de comunicare pentru care optați a vă retrage consimțământul.

Retragerea acordului/consimțământului prelucrării datelor dvs. personale are ca efect încetarea comunicărilor şi prelucrării, precum și a colaborării. Retragerea consimțămâtului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

 1. Dreptul la portabilitatea datelor – este posibilitatea pe care o aveţi de a primi datele furnizate în formatul utilizat de noi în mod curent, dar care poate fi citit automat. De asemenea, aveţi posibilitatea să ne solicitaţi ca aceste date să le transmitem – să le portăm – automat altui operator (entitate juridică), aşa cum ne veţi indica.
 1. Dreptul de a vă opune prelucrării – se aplică doar pentru situaţiile sau cazurile particulare în care vă aflaţi; este dreptul dumneavoastră de a ne solicita să nu prelucrăm datele dumneavoastră în scopul creării de profiluri. Excepţie de la această regulă face situaţia în care există motive legitime care prevalează asupra dreptului dumneavoastră la opoziţie, cum ar fi: constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă, al dumneavoastra sau al altui utilizator.

Toate drepturile menționate mai sus se exercită prin transmiterea unei cereri scrise, datate și semnate la sediul TOP GTC INTERNATIONAL SRL din Bacău, str. Castanilor, nr.1 sau la adresa de email: office@anvelux.ro cu referința „solicitare GDPR”, cu excepţia dreptului de a vă adresa Autorităţii Naţionale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal şi justiţiei (prin exercitarea unei singure căi de atac), care se exercită prin cerere scrisă înaintată autorităţii competente.

 • Cererile adresate la intervale mai mari de 60 de zile sunt gratuite.
 • Cererile adresate într-un interval cuprinse între 30 şi 59 de zile de la precedenta cerere sunt taxate cu o taxă rezonabilă, reprezentând cheltuielile de procesare, raportat la timpul alocat de DPO pentru soluţionarea cererii.
 • Cererile adresate la intervale mai mici de 30 de zile pot fi respinse dacă sunt neîntemeiate sau abuzive, în special din cauza caracterului repetării acesteia.

În toate situaţiile, dacă avem neclarități cu privire la identitatea solicitantului, putem solicita informaţii suplimentare pentru confirmarea identităţii.

Utilizarea site-ului

În mod implicit, site-ul blog.anvelux.ro utilizeaza diferite tipuri de cookie-uri funcționale pentru a îmbunătăți experiența dumneavoastră de utilizarea a acestui site. Pentru mai multe informații despre politica noastră de cookie sau despre cookie-urile utilizate și modalitățile de activare/dezactivare, vă rugăm să consultați politica de cookie-uri disponibilă pe site-ul nostru.

Prelucrarea mesajelor prin e-mail se face doar în scopul desfășurării corespondenței cu dumneavoastră. Dacă echipa care răspunde de gestionarea mesajelor primite nu va poate răspunde la întrebare, aceasta va trimite e-mail-ul dumneavoastra altui serviciu intern sau externalizat. Puteți fi informat prin e-mail care este acest serviciu și că cererea dumneavoastră va fi preluată de acel serviciu. Dacă aveți întrebări în legătură cu prelucrarea corespondenței dumneavoastră și a datelor cu caracter personal, le puteți include în mesajul pe care ni-l adresați.

De asemenea, folosim canalele de social media pentru a prezenta activitatea, serviciile și condiţiile particulare pe care le oferim clienţilor noştri. Utilizarea rețelelor de socializare este evidențiată pe acest site cu butoane specifice fiecărui canal.

Puteti urmari linkurile de pe site-ul nostru sau pe cele asociate contului de Facebook. Rețeaua de socializare Facebook are propria politică privind modul în care procesează datele dumneavoastră personale atunci când accesați platforma.

De exemplu, dacă vă uitați la postările noastre de pe Facebook, vi se va cere consimțământul explicit pentru acceptarea cookie-urilor Facebook; același lucru este valabil și pentru alte servicii.

Dacă aveți nelămuriri sau întrebări legate de utilizarea datelor dumneavoastră personale de către acele site-uri asociate canalelor media menționate mai sus, trebuie sa citiți cu atenție politicile de confidențialitate furnizate de acestea, înainte de a le utiliza.

Pentru informații privind scopul și volumul colectării și procesării datelor și utilizarea ulterioară a acestora de către Facebook, precum și cu privire la drepturile dumneavoastra în acest sens și posibilitatile de configurare pentru protejarea spațiului dumneavoastra privat, vă rugăm să consultați informațiile privind protecția datelor de la Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Daca nu doriți ca Facebook să asocieze contului dumneavoastra de Facebook datele colectate la accesarea paginii noastre web, trebuie să vă deconectați de pe Facebook la accesarea paginii noastre web.

Codurile de Tracking, cookie-urile si aplicațiile terțe spre care se trimit informații sunt:

 1. Cookie-uri pe platformă:
 • cookie pentru coșul de cumpărături: 30 de zile
 • cookie-uri pentru autentificarea și păstrarea preferințelor clientului: 30 de zile
 1. Coduri de tracking încărcate în magazinul online de anvelope:
 • Facebook Pixel – Targetarea vizitatorilor în campanii de promovare pe Facebook;
 • Google Analytics – Analiza traficului; 
 • Google Tag Manager – Tag Management System;
 • Google Ads – Promovarea online a magazinului online.
 1. Aplicații terțe spre care se trimit informații:
 • Serviciu pentru trimiterea de newslettere;
 • Furnizori de servicii logistice;
 • Serviciu de plată online.

Politica noastră de confidenţialitate nu se aplică serviciilor oferite de alte companii sau persoane fizice, inclusiv produselor sau paginilor de internet care vă pot fi afişate în rezultatele căutării, paginilor de internet care pot include servicii TOP GTC INTERNATIONAL SRL sau alte pagini de internet conectate din cadrul serviciilor noastre. Politica noastră de confidenţialitate nu include practicile referitoare la informaţii care aparţin altor companii şi organizaţii care fac reclamă serviciilor noastre şi care pot utiliza cookie-uri, etichete pixel şi alte tehnologii pentru a afişa şi a oferi anunţuri relevante.

Politica noastră de confidenţialitate se poate modifica periodic. Drepturile dumneavoastra în baza acestei Politici de confidenţialitate pot fi diminuate sau extinse conform noilor reglementări legislative. Orice modificări aduse Politicii de confidenţialitate vor fi postate pe pagina web www.anvelux.ro şi, în cazul în care modificările sunt importante, vom furniza o notificare prin e-mail privind modificările aduse Politicii de confidenţialitate.

Continuarea accesului dumneavoastra la continutul site-ului www.anvelux.ro constituie un accept al politicii noastre de confidențialitate.

Pentru orice sugestii sau reclamații cu privire la conținutul politicii de confidențialitate, vă rugăm să ne contacți la adresa de e-mail office@anvelux.ro

În ipoteza în care datele dumneavoastră personale au suferit modificări, iar pe cale de consecință se impune actualizarea acestora, vă adresăm rugămintea de a ne comunica cu operativitate acest lucru, la următoarea adresă: Bacău, str. Castanilor, nr.1, cu mențiunea clară pe plic „Solicitare GDPR” sau prin e-mail la adresa: office@anvelux.ro

Termenul general de stocare este pe toata perioada colaborării, cât și ulterior, pe o perioadă rezonabilă, determinată după criteriile specifice înscrise mai sus, după care vor fi șterse sau anonimizate, după caz.

Mai multe informații despre prelucrarea datelor cu caracter personal puteți găsi pe site-ul Autorității Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal accesând link-ul următor: https://www.dataprotection.ro/